Το Επιστημονικό Κέντρο Λογοθεραπείας & Ψυχικής Υγείας «Π.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε» είναι μια Μονάδα Ψυχικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και συμβουλευτική σε οικογένειες και γονείς, με σεβασμό στις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 

Η Αποστολή μας είναι να εξασφαλίζουμε τη σφαιρική και διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που δυνητικά εμφανίζονται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους, με την εφαρμογή σύγχρονων, επιστημονικών και αποτελεσματικών μεθόδων.

 

Το Όραμα μας είναι μια κοινωνία παιδιών και ενηλίκων με ψυχική υγεία, ποιότητα ζωής, ευεξία και συνολική ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.

 

Η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου εποπτεύεται από παιδοψυχίατρο και αποτελείται από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Βασικό μέλημα όλων των συνεργατών του Κέντου είναι η διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την έρευνα και την πράξη στον τομέα της ανάπτυξης και ψυχικής υγείας. Με σεβασμό και εμπιστευτικότητα, περιμένουμε να σας γνωρίσουμε, να συζητήσουμε μαζί σας, να αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας και να προτείνουμε το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα.

 

Ιδρυτής και Διευθυντής είναι ο Δρ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απ΄όπου και έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Κοινωνική Ψυχιατρική-Παιδοψυχιατρική, διπλωματούχος Ψυχολόγος και πιστοποιημένος στην Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων. Επίσης, εκτός από την κλινική του εμπειρία, διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και ακαδημαικό έργο καθώς διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι συνεργάτης Λέκτορας στο Canterbury Christ Church University στη Μ. Βρετανία. 

 

Αναλυτικά στο Κέντρο λειτουργούν οι παρακάτω δομές:

 

Τμήμα Παιδιών και Εφήβων

Τμήμα Ενηλίκων

Μονάδα Βοήθειας στο Σπίτι για άτομα με αναπηρία και με ειδικές ανάγκεςπ