Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ)

Η Π.ΕΨ.Υ.Π.Ε. υλοποιεί πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ) και είναι πιστοποιημένος φορέας από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας υγείας και ψυχικής υγείας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη μεγίστη δυνατή αυτονομία, καλύτερη ποιότητα ζωής και κοινωνική ευημερία.

 

Οι Υπηρεσίες του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι απευθύνονται σε 

 • Άτομα Τρίτης Ηλικίας - Ηλικιωμένους & Υπερήλικες
 • Άτομα με Αναπηρίες και Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) κάθε ηλικίας που για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να εξέλθουν και να παραλάβουν οι ίδιοι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Ψυχογηριατρικούς Ασθενείς (ασθενείς με Άνοια και άλλες νευρολογικές παθήσεις).
 • Ψυχιατρικά Περιστατικά. Σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι η αποφυγή της νοσηλείας (όπου είναι δυνατόν) και της απομάκρυνσης του ασθενούς από την οικογένεια και το περιβάλλον του. Θεωρείται πως ο καταλληλότερος χώρος νοσηλείας των αρρώστων είναι το ίδιο τους το σπίτι. Πρόκειται για μια διαδικασία ενσωματωμένη σε ένα θεραπευτικό δίκτυο, που συνδυάζει ιατρικές και ψυχοκοινωνικές θεραπείες (φαρμακοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, οικογενειακή θεραπεία, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης) σε μια προσπάθεια να ανταποκρίνεται συνεχώς και εμπεριστατωμένα στις ποικίλες ανάγκες των ασθενών. Στόχος είναι να ξεπερασθεί η οξεία φάση το συντομότερο δυνατό και να κινητοποιηθεί ο ασθενής στη συνέχιση της θεραπείας του εκτός σπιτιού.
 • Ασθενείς με ψυχολογικές δυσκολίες που για σωματικούς λόγους (χρόνιες σωματικές νόσοι, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, αναπηρίες κ.α.) δεν μπορούν να μετακινηθούν
 • Ασθενείς που επιστρέφουν στο σπίτι μετά από μικρό ή μεγάλο διάστημα νοσηλείας

 

Στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι (ΒΣΣ) της Π.ΕΨ.Υ.Π.Ε παρέχονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες 

 • Προληπτικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (προγραμματισμός ιατρικών εξετάσεων και συνοδεία σε νοσοκομεία, ζωτικά σημεία, διατροφή, φροντίδας της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, εργαστηριακός έλεγχος, συνταγογράφηση των φαρμάκων.)
 • Πρόγραμμα Νευροψυχολογικής – Γνωστικής Αποκατάστασης
 • Ψυχολογικής - Ψυχιατρικής Υποστήριξης & Παρακολούθησης
 • Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία – Φυσικοθεραπεία
 • Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιαςόπωςδιασυνδετικής με άλλους φορείς, δίκτυα, διεκπεραίωση υπηρεσιών με Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς (ΙΚΑ, , ΟΓΑ, ΚΕΠ, κλπ)
 • Οικογενειακής – Οικιακής βοηθητικής φροντίδας και ικανοποίησης πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Διευκόλυνσης των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • Διευκόλυνσης της πολιτιστικής θρησκευτικής και κοινωνικής συμμετοχής και δραστηριοποίησης.
 • Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους και η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας τους.
 • Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 

Για πληροφορίες για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι καλέσετε στο 215-5107708.

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 170 επισκέπτες και κανένα μέλος